Just another WordPress.com site

thuannghia | 01 December, 2008 07:17

Thang điểm của áp lực thần kinh ảnh hưởng đến sức khỏe của con người (Stress)

Áp lực thần kinh quá tải sẽ gây rối loạn chức năng đến nhiều cơ quan nội tạng, và gây nên tình trạng rối loạn trao đổi chất trong Tế bào. Đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm suy giảm chức năng đề kháng của cơ thể, gây nên nhiều bệnh nan y, như Ung Thư, Áp Suất Máu Cao, Đột Quị, Mỡ Trong Máu, Tiểu Đường, Mất Ngủ, Suy Nhược Cơ Thể, Suy Nhược Thần Kinh..v..v…
     (Đông Y gọi là Nội Nhân Thất Tình gây Nội Thương, làm cho Chính Khí bị hư nhược)

1) Vợ hoặc chồng bị chết ________________________________100 điểm
2) Ly dị_______________________________________________73 điểm
3) Ly thân_____________________________________________65 điểm
4) Bị tù tội_____________________________________________63 điểm
5) Cái chết của một thân nhân gia đình______________________63 điểm
6) Một chấn thương thể xác hay bệnh tật_____________________53 điểm
7) Cưới hỏi, kết hôn______________________________________50 điểm
8) Mất việc làm__________________________________________47 điểm
9) Gia đình không hòa thuận_______________________________45 điểm
10) Kết thúc Công việc : Nghỉ Hưu___________________________45 điểm
11) Bệnh tật của người nhà ________________________________44 điểm
12) Thai nghén__________________________________________40 điểm
13) Rối loạn tình dục hay là ức chế tình dục___________________39 điểm
14) Gia đình yếu kém về nhiều mặt_________________________39 điểm
15) Nhận nhiệm sở mới___________________________________39 điểm
16) Có vấn đề khó khăn trong chi tiêu_______________________38 điểm
17) Thay đổi nếp sống thường xuyên trong gia đình____________35 điểm
18) Có một khoản nợ lớn_________________________________32 điểm
19) Đến hạn phải thanh toán nợ___________________________30 điểm
20) Trách nhiệm hay nhiệm vụ mới nơi làm việc______________29 điểm
21) Con cái rời khỏi nhà_________________________________29 điểm
22) Thay đổi thời hạn kết hôn____________________________29 điểm
23) Chồng hay vợ bị thất nghiệp__________________________26 điểm
24) Nhập học hay là bế giảng_____________________________26 điểm
25) Thay đổi điều kiện sống______________________________25 điểm
26) Thay đổi thói quen__________________________________24 điểm
27) Sự bất bình và giận dữ của Sếp________________________23 điểm
28) Bị đồng nghiệp đố kỵ________________________________22 điểm
29) Thay đổi việc làm___________________________________20 điểm
30) Thay đổi chổ ở______________________________________20 điểm
31) Thay đổi trường học__________________________________20 điểm
32) Thay đổi thời gian làm việc____________________________19 điểm
33) Thay đổi thời gian nghỉ ngơi____________________________16 điểm
34) Thay đổi khẩu vị ăn uống______________________________15 điểm
34) Du lịch_____________________________________________13 điểm
35) Lể hội______________________________________________12 điểm
36) Thay đổi luật pháp____________________________________11 điểm
37) Bế tắc trong sáng kiến_________________________________10 điểm
38) Bế tắc trong thể hiện ngôn ngữ giao tiếp___________________10 điểm
39) Cụt hứng trong sác tác__________________________________9 điểm
40) Bắt buộc thưởng thức khác sở thích________________________8 điểm

Bạn hãy tự mình xét từ mục một đến mục 40, nếu mình có gặp trường hợp nào thì ghi số điểm lại, cuối cùng tổng cộng xem có bao nhiêu điểm:

Nếu như:

*Trong một năm nếu ai có những tình trạng cuộc sống mà tổng cộng từ 300 điểm áp lực thần kinh trở lên thì nguy cơ mắc bệnh rất cao (trên 50 %)

* Tổng cộng trong một năm có từ 150 đến 299 điểm áp lực thần kinh thì khả năng mắc bệnh khoảng 30%

* Dưới 150 điểm thì khả năng ít bị mắc bệnh

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: